Newspage

Sand-Cycle applied at KA Brühl, Germany Work is currently underway on the 4th purification phase at the municipal wastewater plant of the city of Brühl, Germany. This purification phase will ensure further removal of micro-pollutants, medicine residues and microplastics in wastewater. The work consists of the implementation of ozonation and continuous DynaSand filtration.To fully provide the purification with all conveniences, Sand-Cycle remote monitoring will be used here. In this way, the operation of the continuous filters can be monitored remotely. Curious about all the benefits of Sand-Cycle? Please feel free to take a look at our website. Or visit IFAT
Rioolwaterzuiveringsinstallatie 'Leominster' in bedrijf Dwr Cymru Welsh Water investeerde in de verbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leominster om te voldoen aan strengere criteria voor fosfor. Als onderdeel van het programma zijn tertiaire continue filters geïmplementeerd en in gebruik genomen vanaf 15 februari 2024. Hoofdaannemer Morgan Sindall en aannemer Nijhuis Industries UK & Ireland hebben het werk uitgevoerd. Naast P-verwijdering wordt de tertiaire zuiveringsinstallatie gebruikt voor biologische nitrificatie om ammoniak om te zetten in nitraat-stikstof. Het uiteindelijke effluent wordt geloosd op de rivier de Lugg. De upgrade van de zuiveringsinstallatie maakt deel uit van
Bio-GAC technologie voor het verwijderen van medicijnresten Tijdens de AquaNL beurs zijn de nieuwste resultaten gepresenteerd met betrekking tot het verwijderen van medicijnresten met onze biologisch verbeterde bewegend bed korrelige actieve kool filtratie (bio-GAC) technologie. De technologie combineert adsorptie en biologische regeneratie van medicijnresten met fysisch-chemische fosforverwijdering. Hierdoor is het een geschikte oplossing om te voldoen aan de criteria voor nutriënten en medicijnresten zoals aangegeven in de EU Kaderrichtlijn Water. Hans Wouters legde de doelstellingen van het onderzoek uit en belichtte de procesopzet. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn en voor degenen die graag het volgende willen weten
Industriële afvalwaterzuivering: van pilot naar full scale Vorige week is onze klant, een internationaal kunstmestverwerkingsbedrijf, gestart met de bouw van de fundering voor een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie, voorafgaand aan de lozing op oppervlaktewater. Het belangrijkste doel is om fosfor te verwijderen om te voldoen aan de nieuwe toestemmingsniveaus.De eerste ideeën voor de opzet van de afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn opgesteld en getest door Geert Notenboom (http://www.wacono.nl/) en Anthoney Marta (https://www.amart.nl/).Voordat de full scale installatie (capaciteit 60 m3/u) wordt ontworpen, wordt een pilot plant gedraaid om de definitieve basis van het ontwerp en de besturingsfilosofie te bepalen. De
Rapport pilot Bio-GAK voor medicijnverwijdering gepubliceerd Microverontreinigingen verwijderen met onze biologisch actieve continue filtertechnologie: succesvol getest op RWZI Emmen.Uitgevoerd samen met onze projectpartners, Waterschap Vechtstromen, RWB Water en NieuWater B.V. en ondersteund door Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschapsbedrijf Limburg en Aquafin NV hebben we voor STOWA en het Ministerie van Milieu en Waterstaat onze rapportage afgerond. Nu toegankelijk - naast alle andere IPMV onderzoeksprojecten - via de volgende link: https://lnkd.in/eBva5DEK En we gaan nog even door voor aanvullend onderzoek, met steun van onze partners!