Newspage

Renovatie tertiaire filter voltooid in Great Glen STW, Verenigd Koninkrijkwaterbedrijf Severn Trent optimaliseert afvalwaterzuiveringsinstallaties voor verdere P-verwijdering. Als onderdeel van dit plan werd de bestaande tertiaire filterinstallatie in Great Glen STW, gebouwd in 2018, opgeknapt. Ook de procesopstelling is aangepast om de filterwerking te optimaliseren bij variërende procescondities. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Brightwork in nauwe samenwerking met MMB enAlphaPlus.Het projectdoel is om fosfor te verwijderen door inline tertiaire dosering van coagulant, en te voldoen aan de strengere criteria voor P en Fe in het uiteindelijke effluent. De operationele omstandigheden moesten worden aangepast en
Nieuwe zuiveringstechnologie voor verwijdering microverontreinigingen ziet er veelbelovend uit Ons onderzoek om microverontreinigingen, zoals medicijnresten, en fosfor in één reactor te verwijderen, is opgepikt door de Nederlandse radio-omroep RTV Drenthe. In een kort interview worden de achtergronden en drijfveren van het onderzoek besproken. De proefinstallatie, bestaande uit een reactor met biologisch versterkt actief koolfilter, is volledig in bedrijf bij Wtw Emmen. Er worden regelmatig monsters genomen om de verwijderingsrendementen voor een groot aantal medicijnresten te bepalen. Ook wordt de ecotoxiciteit gecontroleerd en een reeks andere parameters, waaronder fosfor. Link naar de
Nieuw tertiair proces om microverontreinigingen en fosfaat uit gemeentelijk behandeld afvalwater te verwijderen getest bij Wtw Emmen Bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Emmen, Waterschap Vechtstromen, is een proefinstallatie gestart. Dit proefonderzoek, Bio-GAK genaamd, heeft tot doel een betaalbare en duurzame oplossing te vinden voor het verwijderen van microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater voordat het water op het oppervlaktewater wordt geloosd. Deze methode verwijdert zowel medicijnresten als fosfaat. Bio-GAK pilot De toegepaste zuiveringstechniek maakt gebruik van granulaire actieve kool filtermedia. Het filterbed wordt belucht om de biologische omzetting binnen het filterbed te stimuleren. De regeneratiefrequentie van het
IFAT 2022
Brightwork presenteert haar Sand-Cycle technologie op IFAT 2022! IFAT München 's werelds toonaangevende vakbeurs voor water, riolering, afval en grondstoffen management is gepland van 30 mei tot 3 juni 2022. Brightwork zal haar Sand-Cycle technologie presenteren op basis van full-scale referenties in samenwerking met Nordic Water in Hal A2, Stand 115/214. Presentaties zijn gepland op dinsdag 31 mei om 12:00 (CEST) en woensdag 1 juni om 16:00 (CEST). U bent van harte welkom om te horen over de nieuwste ontwikkelingen. Verzeker uw ticket via deze link.
EWWM 2022
Presenteren op Europese Conferentie Afvalwaterbeheer 2022. De EWWM (European Wastewater Management) conferentie van dit jaar staat gepland voor 12 en 13 juli in het Hilton Birmingham Metropole, UK. Wij zijn verheugd live een gezamenlijke paper te presenteren samen met Van Remmen UV Technology en Waterschap Brabantse Delta. Het gaat over de sterke eigenschappen van het combineren van tertiaire zandfiltratie en UV-technologie, gebaseerd op resultaten verkregen op de afvalwaterzuiveringsinstallaties van Kaatsheuvel (Nederland) en Växjo (Zweden). Wij zijn verheugd een artikel te kunnen presenteren over de mogelijkheden van tertiaire zandfiltratie en UV-straling om te voldoen aan de eisen van het afvalwater van morgen.