Ontwerp en bouw van een waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van verontreinigd percolaat van baggerwerkzaamheden in de haven van Dublin

WHITEPAPER

Ontwerp en bouw van een waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van verontreinigd percolaat van baggerwerkzaamheden in de haven van Dublin

Als een van de belangrijkste strategische havens van de Europese Unie heeft de haven van Dublin aanzienlijke financiering gekregen om haar infrastructuur de komende twee decennia te transformeren. Het vijf jaar durende project heeft tot doel 3 km van de ligplaatsen van de haven te verdiepen en te verlengen en een toegangskanaal met een diepte van minstens 10 m aan te leggen. De baggerwerken zijn onderworpen aan strikte regelgeving in het kader van de plannings- en milieuvergunningen voor het project.

Download dit document om erachter te komen:

Dit project omvatte het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling van een kant-en-klare oplossing voor de behandeling van verontreinigd percolaat van baggerwerkzaamheden in Alexandra Basin.

De belangrijkste uitdagingen waren de omvang van de verontreiniging, de strenge lozingsnormen, het beschikbare terrein en de beperkte bemonsteringsgegevens die aanvankelijk beschikbaar waren voor het ontwerp.

DOWNLOAD PAPER