Verwijdering van antibiotica en farmaceutische residuen in water dringend noodzakelijk - Document

WHITEPAPER

Verwijdering van antibiotica en farmaceutische residuen in water dringend

Volgens de WHO is antimicrobiële resistentie (AMR) een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid en de voedselveiligheid. Het wordt steeds duidelijker dat antibiotica, resistente micro-organismen en hun resistentiegenen zich onzichtbaar via water verspreiden. Het is belangrijk dat we AMR ook in water doeltreffend aanpakken.
Download het document voor meer informatie over dit onderwerp.

Download dit document om erachter te komen:

Hoe we erin slagen om consequent te voldoen aan zeer lage concentraties fosfaat in het effluent van de continue tertiaire filtratie.

Hoe het Sand-Cycle bewakingssysteem voortdurend bijdraagt tot een installatie zonder afwijkingen.

Welke resultaten gedurende langere tijd worden gerealiseerd voor zwevende stof, fosfaat, BZV, stikstof.

DOWNLOAD PAPER