De heropleving van tertiaire continue filters - Whitepaper

WHITEPAPER

De heropleving van tertiaire continue filters

De aanscherping van de lozingsvoorschriften als gevolg van de kwaliteit van het rivierwater vergt verdere investeringen voor een betere verwijdering van stikstof en fosfor uit afvalwaterzuiveringsinstallaties. Als gevolg hiervan zijn tertiaire zuiveringsprocessen steeds belangrijker geworden. Dit heeft geleid tot een behoefte om een beter inzicht te krijgen in het proces en de mechanica van tertiaire verwijderingssystemen om zowel nu als in de toekomst aan de grenswaarden voor effluentlozing te blijven voldoen.

In dit artikel geven wij u een beter inzicht in de relatie tussen zandcirculatie en filtratie-efficiëntie, en hoe met succes is getracht bestaande tertiaire continue zandfilters op te waarderen en te renoveren met behulp van de nieuwe Zand-cyclus technologie.

Logo Award Industrie UK in transparant

Dit document behandelt:

Verwijdering van fosfor in bestaande zuiveringsinstallaties.

Monitoring en controle van continue zandfilters.

Hoe de filtratie prestaties te verbeteren.

DOWNLOAD PAPER