Technologieën [Oud]

Technologieën

Wij gebruiken onze technologieën om oplossingen samen te stellen die u helpen uw waterproblemen op te lossen. Ons portfolio bestaat uit een breed scala aan technologieën, ontwikkeld voor uiteenlopende toepassingen in afvalwaterbehandeling, oppervlaktewaterbehandeling, koelwaterbehandeling, grondwaterbehandeling en behandeling van waswater.

 

Gecertificeerde VCA
Continuos zand filtratie systeem

Continue zandfiltratie

Continu bewegend bed (bio-)filters worden gebruikt om zwevende deeltjes, fosfor, stikstof, BOD/COD, zware metalen en/of aromatische koolwaterstoffen te verwijderen. Er zijn toepassingen in afvalwaterbehandeling, oppervlaktewaterbehandeling, bypassfiltratie van koelwater, grondwaterbehandeling en waswaterbehandeling. Het proces heeft bewezen zeer betrouwbaar te zijn in een breed toepassingsgebied.

Lamellen bezinking

Lamellen bezinkers met platen opgesteld onder een hoek, worden gebruikt voor diverse bezinkingstoepassingen, zowel als primaire en secundaire bezinking. Met deze uitvoeringsvorm wordt een groot bezinkingsoppervlak gecreëerd op een kleine voetafdruk. De technologie kan worden gecombineerd met vooraf gecontroleerde coagulatie en flocculatie om een hoge bezinkingsprestatie te bereiken.
TPS Guernsey met geïntegreerd hydrauli flocculatiesysteem
Zandloopdashboard Wijlre 3D weergave

Sand-Cycle monitoring and control

Sand-Cycle is ontwikkeld voor continue zandfilters als een krachtig instrument voor bewaking en controle op afstand om de prestaties te verbeteren, de bedrijfskosten te verlagen én de dagelijkse werkzaamheden te vergemakkelijken. Sand-Cycle maakt gebruik van RFID-tags, die in het zandfilterbed worden ingebracht.

Ecoblue filter

Een modulair cirkelvormig zandfilterontwerp, gebaseerd op de Verdygo-principes, resulteert in een continue mediafilterreactor met een capaciteit van 400 - 600 m3/u elk. Zowel zand als korrelige actieve kool kunnen worden toegepast.
ecoBlueFilter
Voorbeeld van een paaldoekfilter

Doek filtratie

Doekfiltratie combineert de voordelen van disc filtratie en diepbed filtratie. Vaste stoffen worden ingevangen in het doek, zodat een vorm van diepte filtratie wordt gerealiseerd. De technologie kan worden gebruikt in water- en afvalwatertoepassingen voor het verwijderen van bijvoorbeeld vaste stoffen, fosfaat-vlokken en actieve poederkool.

Disc en drum filtratie

Disc en drumfilters zijn geschikt voor het verwijderen van vaste stoffen in zowel oppervlaktewater als afvalwater. De maaswijdte van de discs kan zo worden gekozen dat het juiste verwijderingsrendement wordt bereikt en de hydraulische capaciteit optimaal wordt benut. Door de geringe drukverliezen kan de technologie gemakkelijk in een bestaande zuiveringsinstallatie worden ingepast.
Schijf- en trommelfiltersysteem
Adsorptieprocessen systeem (GAK)

Adsorptieprocessen

Zowel poedervormige als korrelige actieve kool wordt gebruikt in combinatie met de bewegend-bedfiltratietechnologie om microverontreinigingen te verwijderen.

Coagulatie

Een goed coagulatieproces is van cruciaal belang voor de vorming van vlokken die kunnen worden afgescheiden door bezinking, flotatie, zand-, doek- of schijffiltratie. Een coagulatieontwerp dat gebruik maakt van een statische, hydraulische of mechanische menging, gebaseerd op de juiste energie-input, zal de juiste condities bereiken.
Coagulatiesysteem
Hydraulische flocculatie en TPS bezinking voorbeeld in blauw

Flocculatie

Een goed flocculatieproces is van essentieel belang voor de vorming van sterke vlokken die gemakkelijk kunnen worden afgescheiden door bezinking, flotatie, zand-, doek- of schijffiltratie. Een flocculatie-ontwerp vereist een combinatie van een geschikte hydraulische verblijftijd en energie-inbreng. Zowel hydraulische als mechanische flocculatoren worden toegepast om dit proces mogelijk te maken.

Mengen

Zowel statische mengers als mechanische mengers en hydraulische menginrichtingen worden gebruikt om coagulanten te mengen met de te behandelen vloeistof. Een geschikt ontwerp houdt rekening met de variaties in debiet en belasting en garandeert dat de toegevoerde energie voldoende is voor een ogenblikkelijke menging.
Statix mengsysteem
Filtratie-systeem met geactiveerde koolstof in korrelvorm

Filtratie met geactiveerde koolstof in korrelvorm

GAC filtratie wordt op grote schaal toegepast om een verscheidenheid aan componenten uit water te verwijderen door adsorptie aan de actieve kool. Het proces wordt toegepast in zowel statische GAC filters als continu bewegend bed GAC filters. Het ontwerp is gebaseerd op een goed begrip van de vereiste contacttijd van het leegbed, de bedvolumes en de filtratiesnelheden. Ook wordt biologisch verbeterde GAC-filtratie toegepast om de tijd voor regeneratie van de GAC te verlengen.

Cascade Beluchting

In grondwaterbehandelingssystemen is een geschikte beluchting van het ruwe water vereist om ijzer en mangaan efficiënt te verwijderen en om ammoniak-stikstof biologisch te kunnen omzetten in nitraat-stikstof. Cascadebeluchters worden gebruikt om een gemakkelijk te onderhouden en efficiënt procesonderdeel te implementeren.
Cascade beluchter voorbeeld
Drylet

Aqua Assist en BioReactAD

Zowel Aqua Assist als BioReacAD zijn producten om de biologie in de afvalwaterbehandeling te verbeteren, zowel in de waterlijn als in de anaërobe vergisters. Het product bestaat uit korrelig materiaal op silica-basis, verrijkt met geselecteerd microbieel materiaal. Er wordt een geringere hoeveelheid actief slib en een hogere conversie in de AD-installatie bereikt, met als gevolg een hogere biogasproductie.

Meer informatie is te vinden in het witboek:

RWZI bereikt > 25% reductie actief slib met AquaAssist

 

Download onze portfolio Engels


    Download onze portfolio Deutsch