Aqua Assist Microbiële Biologie Boost

Aqua Assist Microbiële Biologie Boost

Natuurlijke producten om de prestaties van de afvalwaterzuivering te verbeteren. Gemakkelijk te doseren in zowel de waterlijn als in anaerobe gistingstanks. Hierdoor worden de slibkarakteristieken (SVI, slivolume) verbeterd, kan de biologie op hogere MLSS waardes worden bedreven, zonder dat de effluentkwaliteit negatief wordt beïnvloed.

Aqua Assist Microbiële Biologie Boost

Geen investeringen

Er wordt gebruik gemaakt van korrelig materiaal, geënt met zorgvuldig geselecteerde micro-organismen. Regelmatige dosering kan eenvoudig handmatig worden uitgevoerd. Er zijn geen investeringen nodig om het materiaal in de afvalwaterzuiveringsinstallatie te gebruiken. Of in de vergister. Het is een techniek die kan worden gebruikt in zowel nieuwe als bestaande installaties.

Gemakkelijk aan te brengen

Gemakkelijk te gebruiken door eenvoudige regelmatige dosering in de actief-slibinstallatie van een waterzuiveringsinstallatie. Of in de gistingstank door het materiaal te mengen met de slibretourstroom.

Het materiaal bestaat uit korrelige, droog materiaal, met deeltjes van 200 tot 600 micron. Geënt met niet-genetisch gemodificeerde, klasse 1 microben.

Verbeterde prestaties

Het gebruik van de microbiële “biologie-boost” kan leiden tot een vermindering van de slibproductie van 15 - 35%, afhankelijk van de oorspronkelijke procescondities, waarop de afvalwaterzuivering wordt bedreven. 

Wat is Aqua Assist

Aqua Assist is een droog korrelvormig anorganisch materiaal, geïnoculeerd met gemengde microbiële culturen. Met een dagelijkse dosering van het materiaal in de installatie krijgt de zorgvuldig geselecteerde microbiologie de kans om exponentiëel te groeien en een boost te geven aan de biomassa populatie.

Het microbiële materiaal in het dragermateriaal kan snel groeien binnen de veilige omgeving van de korrels, voordat het onderdeel uit maakt van de biomassa in de actief slib reactor. Deze bijdrage van geselecteerd microbieel materiaal zorgt voor een versnelling van de biologische omzettingsprocessen.

Hoe werkt het?

Willen microben overleven in een concurrerende omgeving in een actief-slibinstallatie voor afvalwaterzuivering en bijdragen tot de effectieve zuivering, dan moeten er drie belangrijke voorwaarden worden geschapen.

Ten eerste moet de toegang tot voedsel worden vergemakkelijkt - microben halen voedsel uit organisch materiaal. Een groot oppervlak voor adsorptie bevordert de toegang tot voedsel. Ten tweede moeten de microben worden beschermd tegen predatie door andere organismen en/of toxines. Tenslotte moet de omgeving het mogelijk maken dat microben gedurende langere tijd in het zuiveringssysteem worden vastgehouden. Door Aqua Assist deeltjes te doseren wordt aan alle drie criteria voldaan.

Toepassingen

Slibgistingstanks

In slibgistingstanks versnelt de bio-booster de omzetting van organisch materiaal. Dit leidt tot een hogere biogasproductie. 

De regelmatige dosering versterkt de slibafbraak in de hydrolysestap van het anaerobe vergistingsproces.

Behandeling van afvalwater

In afvalwaterzuiveringsinstallaties kan Aqua Assist in de praktijk een significante bijdrage leveren aan het verlagen van de operationele kosten, zonder dat dit het zuiveringsproces negatief beïnvloedt. Door het verlagen van de slibproductie wordt minder afval geproduceerd en zijn minder slibtransporten naar centrale slibverwerkingsinstallaties noodzakelijk. 

Door simulaties op basis van de proceskenmerken van de zuiveringsinstallatie kan vooraf de impact van de dosering worden vastgesteld.

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper te downloaden. Het gaat over de evaluatie van de impact van het doseren van Drylet's AquaAssist in Nederlandse zuiveringsnstallaties na een langdurige testperiode.