Coagulatie en flocculatie

Coagulatie en flocculatie

Coagulatie is van cruciaal belang voor de vorming van vlokken die kunnen worden afgescheiden door bezinking, flotatie, zand, doek of schijffiltratie. Flocculatie is essentieel voor de vorming van sterke vlokken die efficiënt kunnen worden afgescheiden door bezinking, flotatie, zand, doek of schijffiltratie.

Coagulatie en flocculatie

De juiste energie-input

De vereiste energie-inbreng voor zowel coagulatie als flocculatie is van cruciaal belang voor de opbouw van vlokken die sterk genoeg zijn voor een efficiënte scheiding. De toepasselijke GT-waarden zijn afhankelijk van de karakteristieken van de vlokken en bepalen het uiteindelijke scheidingsresultaat. Zowel mechanische als hydraulische coagulatie- en flocculatieontwerpen worden aangeboden.

Uitstekende vlokvorming

De vorming van vlokken is een delicaat evenwicht tussen de eigenschappen van de vaste stoffen, de dosering van chemicaliën, de pH-condities, de retentietijd, de energie-input en de flocculatieconfiguraties.

Als aan alle voorwaarden is voldaan en een goed coagulatie- en flocculatieontwerp is opgesteld, kan het nageschakelde scheidingsproces goed functioneren.

Hoge prestaties

Bij alle toegepaste scheidingsprocessen, variërend van dissolved air flotatie (DAF), lamellen bezinking of media filtratie, is de bovenstroomse conditionering van vitaal belang voor een goed afscheidingsrendement. Wij houden rekening met alle relevante procesparameters om de best mogelijke resultaten te bereiken. Indien nodig kunnen proeven op laboratorium- of proefschaal worden uitgevoerd. 

Hoe werkt het?

Coagulatie en flocculatie vinden plaats in opeenvolgende stappen die bedoeld zijn om de krachten te overwinnen die de zwevende deeltjes in het te behandelen water of afvalwater stabiliseren. Het coagulatieproces is een snel proces dat de afstotende krachten tussen deeltjes in het water destabiliseert. Na destabilisatie worden botsingen tussen deeltjes mogelijk. Kleine vlokken groeien vervolgens uit tot grotere vlokken door gebruik te maken van flocculanten die in flocculatiezones worden gedoseerd, en waarbij voldoende mengenergie wordt ingebracht. Deze grotere vlokken kunnen nu effectief worden verwijderd. Verschillende cruciale ontwerpparameters voor dit proces zijn daarbij van belang: de keuze van coagulanten (zoals primaire zouten, ijzer- of aluminiumzouten) en flocculanten (kationisch, anionisch). Retentietijd, de flocculatieconfiguratie (plug-flow, aantal compartimenten), de (afnemende) energie-input en pH-condities.

Toepassingen

Coagulatie en flocculatie worden zowel in de water- als in de afvalwaterbehandeling toegepast. In de waterbehandeling is een veel voorkomende toepassing de verwijdering van troebelheid en kleur uit oppervlaktewaterbronnen. 

Afhankelijk van de stoflast, het troebelingsniveau, de kleurcijfers en/of organische stoffen kan het proces bestaan uit een uitgebreide coagulatie - flocculatie - bezinking - zandfiltratie of een compacte vlokkingsfiltratie met in-line coagulatie.

Configuraties

Mechanisch

De meest toegepaste coagulatie- en flocculatieopzet is gebaseerd op mechanisch mengen en roeren. Het ontwerp wordt bepaald door de energie-input, uitgedrukt in GT-waarden. Een reeks flocculatietanks met roerwerken die werken met een afnemende energie-input maakt een toenemende vlokgroei mogelijk.

Hydraulisch

Bij constante processtromen kan een hydraulische menging en flocculatie worden overwogen. Het niet gebruiken van mechanische apparatuur maakt de opstelling eenvoudiger. Het mengen kan nu worden uitgevoerd met behulp van een cascadeopstelling. Flocculatie wordt bereikt door het benutten van de kinetische energie tussen de vlokvormingscompartimenten.

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper "Surface water treatment selection diagram" te downloaden