Lamellen bezinking

Lamellen bezinking

Lamellen bezinkers met platen opgesteld onder een hoek, worden gebruikt voor diverse bezinkingstoepassingen, zowel als primaire en secundaire bezinking. Met deze uitvoeringsvorm wordt een groot bezinkingsoppervlak gecreëerd op een kleine voetafdruk. De technologie kan worden gecombineerd met vooraf gecontroleerde coagulatie en flocculatie om een hoge bezinkingsprestatie te bereiken.

Lamellen bezinking

Compact

Kleine voetafdruk en minder benodigde ruimte. Gemakkelijk in te passen in elk processchema.

Gecontroleerde afvoer van bezonken slib.

Productassortiment voor capaciteiten van 5 tot 10.000 m3/h.

Modulair

Modulaire platenpakketten.

Zowel stand-alone systemen als systemen voor toepassing in betonnen bassins voor grote capaciteiten.

Gestandaardiseerd platenpakket voor laminaire stromingscondities en tegenstroom bezinking. Pakketten vervaardigd uit zowel roestvast staal als polypropyleen.

Efficiënt

Hoge prestaties bij diverse toepassingen in water en afvalwater. 

Gecontroleerde procesomstandigheden, geen kortsluiting, laminaire stroming, homogene stromingsverdeling dragen bij tot stabiele en hoge bezinkingsrendementen. 

Hoe werkt het?

Het water wordt aan het onderzijde in het platenpakket ingebracht. Het voedingswater stroomt omhoog, terwijl de vaste stoffen bezinken op de onder een hoek van 55 graden opgestelde platen, en afgevoerd worden aan de onderzijde van het pakket. Het bezonken slib wordt aan de onderzijde opgevangen en afgevoerd.

Het systeem is uiterst compact: per m2 vloerafstand kan tot 4 - 8 m2 bezinkruimte beschikbaar zijn. De totale voetafdruk is dus zeer klein in vergelijking met conventionele bezinking.

Modulair ontwerp

Elke gewenste bezinkruimte kan worden gerealiseerd door een set gestandaardiseerde platenpakketten te combineren, gemonteerd in een tank.

De optimale configuratie zal worden bepaald op basis van het debiet, de concentratie en dichtheid van de vaste stoffen, het bezinkingspercentage, het slibvolume en de vereiste effluentkwaliteit. 

Indien nodig kunnen specifieke bezinktests nuttig zijn.

Toepassingen

Primaire bezinking

Primaire bezinking van stedelijk en industrieel afvalwater, waarbij zowel organische als anorganische vaste stoffen worden afgescheiden. Primaire bezinking kan de organische stof belasting verminderen naar de biologische zuivering. Ook voor hergebruik van waardevolle stoffen, zoals zetmeel in de aardappelverwerking, is de toepassing heel geschikt.

Secundaire bezinking

Secundaire bezinking van stedelijk en industrieel afvalwater, stroomafwaarts van de biologische behandeling, waarbij biomassa wordt afgescheiden en effluent vrij van zwevende stoffen wordt geloosd. Verzameld slib wordt gewoonlijk teruggevoerd naar de biologie om de biomassaconcentratie op het vereiste niveau te houden. Een klein gedeelte wordt geloosd als surplus slib

Hergebruik van waswater

Het waswater dat wordt gebruikt voor het terugspoelen van zandfilters in de drink- en proceswaterproduktie wordt behandeld door coagulatie - flocculatie – lamellen bezinking . Met de bedoeling het waswater te hergebruiken en de nettoproductie van water te verhogen.

Behandeling van oppervlaktewater

Behandeling van oppervlaktewater voor de productie van proceswater, door bezinking van organische en anorganische stoffen. Vaak gecombineerd met coagulatie - flocculatie om troebelheid, kleur, gesuspendeerd organisch en anorganisch materiaal te verwijderen.

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze folder te downloaden