Lamellen bezinking

Lamellen bezinking

Lamellenbezinkers met schuine platen worden gebruikt voor diverse bezinkingstoepassingen, waarbij een groot bezinkingsgebied wordt gecreëerd met een kleine voetafdruk. De technologie kan worden gecombineerd met vooraf gecontroleerde coagulatie en flocculatie om een hoge bezinkingsprestatie te bereiken.
Het te behandelen water wordt aan de onderzijde in de lamellenplaten gevoerd. Terwijl het voedingswater naar de bovenkant van de TPS tussen de platen stroomt, bezinkt het slib op de platen, glijdt naar beneden en komt onderaan de module vrij. Om elke interferentie tussen het bezonken slib en het voedingswater te voorkomen, wordt rekening gehouden met een minimale vrije ruimte onder de module.
Het bezonken water wordt boven in de module geloosd; het bezonken slib wordt opgevangen in de slibkegels en afgevoerd door de zwaartekracht of door slibpompen.

Scheidingssysteem met gekantelde plaat

TPS-modules

Elke bezinkingszone kan worden ontworpen door een opstelling van een aantal TPS-modules. De optimale configuratie wordt bepaald op basis van het debiet van de toevoer, de concentratie en dichtheid van de vaste stoffen, het bezinkingsdebiet, het slibvolume en de vereiste effluentkwaliteit. Een vragenlijst voor de toepassing kan nuttig zijn voor het ontwerp. Indien nodig kunnen specifieke bezinkingstests nuttig zijn.

Scheidingsvoorbeeld gekantelde plaat

Voordelen

- Minder ruimte nodig;
- Lagere totale installatiekosten;
- Minder onderhoud, vrijwel geen slijtage;
- Verbeterde efficiëntie, geen kortsluiting;
- Geen gevolgen voor het proces als gevolg van windstromingen.

Toepassingen

- voorbezinking van organische en anorganische vaste stoffen in afvalwater (primaire bezinking)
- nabezinking van organische en anorganische vaste stoffen in afvalwater (secundaire bezinking)
- Behandeling van waswater in drink- en proceswaterinstallaties;
- Bezinking van oppervlaktewater voor proceswaterproductie;
- Primaire bezinking in de voedingsindustrie (b.v. afscheiding van zetmeel).

Kenmerken en moduleontwerp

  1. Tegen de stroom in;
  2. Plaatafstand: 50 - 100 mm, afhankelijk van slibvolume en bezinksnelheid;
  3. Platte platen, makkelijk schoon te maken;
  4. Plaat lengte/breedte verhouding > 2 om een homogene stromingsverdeling te verzekeren;
  5. Laminaire plug-flow omstandigheden (Re 10-5);
  6. Gelaste polypropyleen plaat en frame constructie, geschikt voor elk medium;
  7. Plaat hoek van 55o voor een snelle verwijdering van bezonken slib;
  8. Modules voor zowel op zichzelf staande tanks als voor inbouw in (betonnen) bassins;
  9. Moduleconfiguratie voor capaciteiten vanaf 5 m3/h tot 10.000 m3/h;
Voorbeeld van TPS en flocculatie