Oppervlaktewater

Oppervlaktewater

Er zijn efficiënte behandelingsprocessen beschikbaar voor het verwijderen van troebelheid, vaste stoffen en/of kleur, om zowel proces- als drinkwater uit oppervlaktewater te produceren. Coagulatie - flocculatie - lamellenbezinking, directe filtratie, schijf- en doekfiltratie worden toegepast.

Oppervlaktewater

Compact

De kwaliteit van oppervlaktewater kan aanzienlijk variëren. Elke zuiveringsinstallatie die oppervlaktewater behandelt, moet met deze variaties kunnen omgaan. Onze oplossingen zijn compact en efficiënt gebleken in een breed werkingsgebied.

 

Betrouwbaar

Een oppervlaktewaterbehandelingssysteem is doorgaans ontworpen om een van de volgende parameters te verwijderen: troebelheid, zwevende deeltjes, kleur en/of nutriënten. Wij bieden betrouwbare technologieën voor deze doelstellingen. 

Kosteneffectief

Wij bieden kosteneffectieve oppervlaktewaterbehandelingstechnologieën, die niet alleen gericht zijn op kapitaaluitgaven. In onze oplossingen wordt rekening gehouden met operationele uitgaven: energie, chemicaliënverbruik, benodigde mankracht.

Kenmerken van het voer

Bij de behandeling van oppervlaktewater varieert de hoeveelheid vaste stoffen gewoonlijk aanzienlijk. De kwaliteit van het oppervlaktewater van rivieren en reservoirs wordt gekenmerkt door grote variaties in troebelheid, organische stoffen, kleur en zwevende deeltjes. Ook de watertemperatuur varieert aanzienlijk in de loop van het jaar. Wij hebben speciale behandelingsprocessen ontwikkeld die rekening houden met deze variaties. De processen kunnen bestaan uit zeven - coagulatie - flocculatie - vlokafscheiding - disc/doek en mediumfiltratie. In sommige gevallen kan een directe continue filtratie worden toegepast na het zeven van de toevoer. De continue filtratie is geschikt voor hogere vaste stofbelastingen en kan daarom als één processtap worden gebruikt, zodat voorbehandeling door bezinken niet nodig is. Voor een efficiënte verwijdering van colloïdale stoffen wordt gewoonlijk een inline dosering van flocculanten toegepast. 

Lamellen bezinking

 Behandeling van oppervlaktewater voor de productie van proceswater, door bezinking van organische en anorganische stoffen. Vaak gecombineerd met coagulatie - flocculatie om troebelheid, kleur, gesuspendeerd organisch en anorganisch materiaal te verwijderen.

Elke gewenste bezinkruimte kan worden gerealiseerd door een set gestandaardiseerde platenpakketten te combineren, gemonteerd in een tank.

De optimale configuratie zal worden bepaald op basis van het debiet, de concentratie en dichtheid van de vaste stoffen, het bezinkingspercentage, het slibvolume en de vereiste effluentkwaliteit. 

Indien nodig kunnen specifieke bezinktests nuttig zijn.

Onze Unique Selling Points

Proces selectie

Op basis van de kenmerken van de kwaliteit van het oppervlaktewater kan de meest geschikte procesopstelling worden gekozen. Geschikt voor het doel en in staat om voedingswater te verwerken in het volledige bereik van waterkwaliteiten. 

Betrouwbare behandelingsprocessen

Wij kunnen gebruik maken van een reeks beschikbare behandelingstechnologieën om onze klanten de best mogelijke en meest economische oplossing te bieden. Wij hebben beproefde oplossingen ontwikkeld voor coagulatie, flocculatie, lamellenbezinking en directe filtratie. 

Testimonials

Wij werken graag samen met onze klanten om hun doelstellingen te bereiken. En we stellen hun feedback zeer op prijs!

Als ik Brightwork in drie woorden zou moeten omschrijven, zou ik hun capaciteiten karakteriseren met: betrouwbaar, innovatief en service gedreven. Ik zou anderen zeker aanraden om met hen te werken.

Jan Boonstra

Plant operator
Wetterskip Fryslân
WwTW Franeker

Mijn indruk van Brightwork is goed, ze zijn zeer kundig en deskundig.

Mattias Feldthusen

Directeur proces- en productontwikkeling
Nordic Water Products AB

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper "Drinkwaterproductie met continue filtratie" te downloaden.