In een continufilter vindt het filtratieproces gelijktijdig plaats met het wassen van de filtermedia. Het wasproces bestaat uit twee principes: het zeer turbulente luchttransport van vuil zand van de bodem van het filter naar de top van het filter en de uiteindelijke scheiding van zandkorrels en vaste stoffen. In deze blog zullen we het wasproces en de kenmerken ervan belichten.

 

De airlift transporteert een mengsel van zand en vaste stoffen van de onderzijde van het filter naar de wasser. De wasser bevindt zich aan de bovenzijde van het filter, in de filtraatruimte, zie figuur 1. De belangrijkste functie van de wasser is het scheiden van de zandkorrels en de vaste stof.

snelle zandfilter

Figuur 1. Dwarsdoorsnede van de wasser voor de scheiding van zandkorrels en vaste stof. scheiden schone zandkorrels van onzuiverheden

Airlift transport

Zand en vaste stoffen worden in de airlift gezogen aan de onderkant van het filter door de toevoer van perslucht in de airlift. Dit principe is welbekend in de baggerindustrie en zeer doeltreffend voor verticaal zandtransport. Tijdens het verticale transport van het mengsel van zand, vaste stoffen, lucht en water worden de zandkorrels op doeltreffende wijze gewassen door de lucht- en waterspoeling, alvorens te worden geloosd in de wasser bovenin het filter.

De typische hoeveelheid lucht die nodig is voor het luchttransport en het schuren is 1,0 - 1,5 Nm3 lucht per ton opgeheven filterzand. De typische hoeveelheid water die samen met het zand/vloeistofmengsel wordt opgeheven, bedraagt 0,3 - 0,5 m3 per ton opgepompt zand.

Wasser  

De doorsnede van de wasser is aangegeven in figuur 2. Het kerngedeelte van de wasser is het wasserlabyrint, dat de schone zandkorrels scheidt van de vaste stoffen. Het scheidingsmechanisme is gebaseerd op het verschil in dichtheid tussen de (zware) zandkorrels en de lichte vaste stoffen. Het filtraatwater stroomt door het wasserlabyrint omhoog, hydraulisch gedwongen door een vooraf ingesteld niveauverschil tussen waswater en filtraat. Dit niveauverschil kan handmatig worden ingesteld tussen 5-10 cm. De belangrijkste functie van de wasser is het scheiden van zand korrels en vaste stoffen.

Hoe wordt dit wasproces geregeld? Simpelweg door het creëren van een voldoende hoge stroomsnelheid van het water door het wasserlabyrint om vaste stoffen uit te wassen zonder zandkorrels te verliezen. De opwaartse snelheid van het water door de wasser is de sleutel tot dit alles. Laten we dit illustreren: stel dat de kleinste korrelgrootte 0,5 mm is. Een dergelijke korrel heeft een bezinkingssnelheid van ongeveer 500 m/u. Vaste stoffen die in het filter worden tegengehouden bezinken met een snelheid van minder dan 5 m/u. Daarom is de wasser ontworpen op stroomsnelheden van 50 - 100 m/u. Hoog genoeg om vaste stoffen uit te spoelen, zonder zandkorrels uit te wassen.

De totale hoeveelheid waswater

Zoals uitgelegd is de totale waswaterstroom in een continu filter de som van:

        Het water dat met de zandkorrels en vaste stoffen in de airlift wordt opgepompt (ook "pompwater" genoemd).

        Het deel van het filtraat dat wordt gebruikt om de vaste stoffen in het wasserlabyrint uit te spoelen.

 Als vuistregel geldt dat het totale debiet van het waswater ligt tussen 0,8 - 1,0 m3/uur per m2 filteroppervlak in een standaard continue zandfilterinstallatie. Vandaar dat een 5 m2 het continue filter een continue waswaterstroom levert tussen 4,0 - 5,0 m3/h. Het totale waswaterdebiet is niet gerelateerd aan het toevoerdebiet, maar wordt volledig bepaald door de luchtopvoereigenschappen en de configuratie van de wasser.3/uur per m2 van het filteroppervlak in een standaard continue zandfilterinstallatie. Vandaar dat een 5 m2 het continue filter genereert een continue waswaterstroom die ligt tussen 4,0 - 5,0 m3/h. Het totale waswaterdebiet is niet gerelateerd aan het toevoerdebiet, aangezien dit volledig wordt bepaald door de luchtopvoereigenschappen en de configuratie van de wasser.  

Problemen oplossen

Wat als u uw waswaterdebiet controleert en ontdekt dat uw debiet te hoog of te laag is? We leggen uit wat er kan gebeuren en wat u kunt doen.

Als het waswaterdebiet te laag is, heeft u niet voldoende reinigingscapaciteit en kan dit de filterprestaties verminderen. U zou het waterniveauverschil over de wasser kunnen controleren en als er ruimte is om dit niveauverschil te verhogen kan dit de situatie verbeteren.

Als het waswaterdebiet te hoog is, kan dit leiden tot zandverstoppingen in de wasser, uitspoeling van zand en verlies van filtermedia. Het is duidelijk dat u dit wilt voorkomen. U kunt het waterniveauverschil over de wasser controleren en indien mogelijk het niveauverschil verminderen door de spoelwaterafvoerstuw te verstellen. Zorg er altijd voor dat het niveauverschil ten minste 50 mm bedraagt.

 

Indien u er niet in slaagt uw waswaterdebieten binnen het aanvaardbare bereik te krijgen en u zou graag wat hulp gebruiken, dan staan we voor u klaar en kunt u contact met ons opnemen.

Figuur 2. Dwarsdoorsnede van de wasser in perspex