Hoofdverlies l Blog 6

In een continu zandfilter passeert het water het filterbed in opwaartse richting. De stroming van water door een poreus medium resulteert in een hydraulische drukval. Deze drukval noemen we de filterbedweerstand.

Inzicht in het wasprincipe in continue filters l Blog 2

In een continufilter vindt het filtratieproces gelijktijdig plaats met het wassen van de filtermedia. Het wasproces bestaat uit twee principes: het zeer turbulente luchttransport van vuil zand van de bodem van het filter naar de top van het filter en de uiteindelijke scheiding van zandkorrels en vaste stoffen. In deze blog zullen we het wasproces en de kenmerken ervan belichten.