Drylet en Brightwork brengen nieuwe "bio-booster" op de Nederlandse markt

Visualisatie van de kenmerken van een Aqua Assist deeltje (200 - 500 micron)

Nieuwe bio booster

Drylet en Brightwork brengen nieuwe "bio-booster" op de Nederlandse markt

In het Holland Paviljoen tijdens de IFAT twee jaar geleden werd de basis gelegd voor een succesvolle exclusieve samenwerking tussen de Amerikaanse technologieleverancier Drylet en consultant Brightwork uit Sneek.

Drylet's Aqua Assist technologie, waarbij met microbieel materiaal verrijkt substraat in bioreactoren wordt gebracht, leidt tot een vermindering van de slibproductie, betere slibkenmerken en - bij gebruik in slibgisting - tot een hogere biogasopbrengst.

In 2019 is de technologie getest in een duurtest op RWZI Halsteren, in nauwe samenwerking met Waterschap Brabantse Delta. Brightwork rapporteerde onlangs de resultaten: een significante reductie in de productie van afvalslib en een zeer stabiel biologisch proces. Het was voor het waterschap reden om door te gaan met de technologie.

Brightwork richt zich op consultancy en dienstverlening in de watersector. De technologie van Drylet is een goed voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking, die kan leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Farah Al-Massri BSc, info@brightwork.nl