Projecten, Llanberis WwTW

Llanberis WwTW

2019 -2021

Opdrachtgever: DCWW, VERENIGD KONINKRIJK

Trefwoorden: afvalwater, tertiaire behandeling, continue zandfilter, verwijdering van vaste stoffen, Fe, P: afvalwaterbehandeling, continue zandfilter, fosforverwijdering, verbetering, optimalisatie, coagulatie, flocculatie

 

Beschrijving van het project

Waterleidingbedrijven in de EU worden geconfronteerd met strengere vergunningen voor fosfor om de kwaliteit van ons oppervlaktewater te beschermen. De bestaande tertiaire technologieën in gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties moeten consistente en betrouwbare resultaten opleveren. De Llanberis WwTW (DCWW) in het VK is uitgerust met een tertiaire continue zandfilterinstallatie om met name te voldoen aan de toestemmingsniveaus van 0,5 ppm totaal fosfor.

Twee BluePro-filters, elk met een capaciteit van 10 l/s, werden aanvankelijk in 2012 - 2015 geïnstalleerd om te voldoen aan de totale fosforniveaus door middel van zogenaamde adsorptieve P-verwijdering. De installatie bleek echter ondermaats te presteren en daarom werd een renovatieplan uitgevoerd, met als doel de filters te inspecteren, afwijkingen te verhelpen en een stabiele en consistente fosforverwijdering door coagulatie, flocculatie en filtratie tot stand te brengen.

BluePro filters bij WwTW Llanberis, vóór renovatie

 

Effect van de renovatie op de filterprestaties voor de verwijdering van vaste stoffen en totaal fosfor (de verticale rode stippellijn geeft de start van de werkzaamheden na de renovatie aan).

Oplossing

Na een intensieve site survey en het opstellen van een diagnose van de vereiste herstelwerkzaamheden werd een plan van aanpak opgesteld. Er werden verschillende maatregelen genomen: de vervanging van filterinternals en filterzand, de bouw van een speciale inline menging voor coagulanten, de bypass van een externe flocculatiezone, de implementatie van de zandcyclusbewaking en een speciale controle van het voedingsdebiet en de chemische dosering.

Na de volledige invoering van de tertiaire coagulantendosering werden de primaire en secundaire coagulantendosering onderbroken. Dit leidde tot een aanzienlijke vermindering van het totale chemicaliënverbruik: de ijzerhoudende dosering daalde van 8 l/u (vaste stroom) tot 3 - 4 l/u (variabele stroom), de caustische dosering daalde van 7 l/u tot 5 l/u. Als gevolg daarvan verminderde het volume chemisch slib en werden stabiele en lage residuele Fe-niveaus in het uiteindelijke effluent gevonden.

Testimonials

Wij werken graag samen met onze cliënten om hun doelstellingen te bereiken.
En we stellen hun feedback zeer op prijs!

"Door de samenwerking met Brightwork is een beter inzicht verkregen in continue bewegend bed zandfiltersystemen. Het gebruik van de nieuwe Sand Cycle technologie, ontwikkeld door Brightwork uit Nederland, heeft geleid tot een beter begrip van de relatie tussen zandbed beweging en filtratie efficiëntie. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor hogere verwijderingsrendementen, in de richting van geoptimaliseerde real-time belasting."

Gareth Medley

Conway Engineering

Contact Brightwork

Wij staan altijd open voor vragen en suggesties. Neem gerust contact met ons op als u een bepaalde vraag, opmerking of verzoek hebt.