Doekfiltratie

Doekfiltratie

Doekfiltratie combineert de voordelen van disc filtratie en diepbed filtratie. Vaste stoffen worden ingevangen in het doek, zodat een vorm van diepte filtratie wordt gerealiseerd. De technologie kan worden gebruikt in water- en afvalwatertoepassingen voor het verwijderen van bijvoorbeeld vaste stoffen, fosfaat-vlokken en actieve poederkool.

Doek filtratie

Gemakkelijk te bedienen

Volledig geautomatiseerd proces. De filtercassettes zijn efficient te reinigen, gemakkelijk te inspecteren en te vervangen.

Stabiele en continue werking dankzij de reiniging van de filterdoeken met een geautomatiseerd reinigingsapparaat.

Een continu filtratieproces vermindert de behoefte aan stand-by units.

Compact ontwerp

Beperkte voetafdruk dankzij een modulair en compact ontwerp. Zowel stand-alone units als geïntegreerde betontankoplossingen voor grote capaciteiten zijn beschikbaar.

Door het geringe drukverlies kan de installatie in sommige gevallen eenvoudig worden ingepast in de hydraulische lijn van de zuiveringsinstallatie, zonder de inzet van een pompfase.

Procesefficiëntie

Zeer efficiënte verwijdering van zwevende deeltjes, organische stoffen en/of fosfaat vlokken. Verschillende maaswijdtes zijn toepasbaar. Dieptefiltratie in het doek draagt bij aan het bevorderen van de filterefficiëntie.

Hoge en stabiele effluentkwaliteiten leiden tot mogelijkheden voor hergebruik van water. 

Hoe werkt het?

Het te filtreren water wordt van binnen naar buiten door het doek gevoerd. Zwevende deeltjes en andere verontreinigingen in het water hopen zich op aan de buitenkant van het vezelmedium. Hierdoor wordt een (beperkte) weerstand over het doek opgebouwd en stijgt het waterniveau.

Het terugspoelproces wordt geïnitieerd door een nivosensor of een timer. Tijdens het terugspoelproces draait de schijf en worden de vaste deeltjes verwijderd door sproeien of afzuigen. Het verzamelde spoelwater wordt opgevangen en afgevoerd. Tijdens het terugspoelproces blijft de filterinstallatie functioneren en wordt dus niet uit bedrijf genomen. 

.

 

Coagulatie - Flocculatie - Doekfiltratie

Doekfiltratie wordt vaak gebruikt om zowel oplosbare als onoplosbare vaste stoffen te verwijderen, na coagulatie en flocculatie. Stroomopwaarts van het doekfilter worden speciale coagulatie- en flocculatiezones aangebracht om goede vlokvormingsomstandigheden te creëren. De gevormde vlokken kunnen zo efficiënt in het doek worden verwijderd. De combinatie van een goed ontworpen coagulatie en flocculatie zal resulteren in een zeer efficiënte verwijdering van vlokken in het doek. 

Er zijn zowel proef- als testopstellingen beschikbaar voor het vooraf testen en selecteren van de technologie.

Toepassingen

Tertiaire afvalwaterbehandeling

Nadruk op verwijdering van gesuspendeerde vaste stoffen, actieve kool in poedervorm en/of fosfaatvlokken in afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Filtraat ingezet voor hergebruiksdoeleinden, koelwatertoepassingen, in de landbouw en diverse industrieën.

Behandeling van oppervlaktewater

Behandeling van oppervlaktewater (rivier, reservoir) om troebelheid, organische stoffen (algen) en kleur te verwijderen. 

Voorbehandeling voor geavanceerde processen (GAC, IE, ozon, UV) en R/O, N/F

Verwijdering van microverontreinigingen

Tertiaire dosering van actieve kool in poedervorm voor de adsorptie van microverontreinigingen, zoals residuen van geneesmiddelen, vereist een gegarandeerde drempelwaarde van 100% voor PAC, voordat het effluent in het ontvangende oppervlaktewater wordt geloosd. Doekfiltratie is daarvoor uitermate geschikt.

Verwijdering van fosfaat

Zowel in oppervlaktewater- als in afvalwatertoepassingen wordt de verwijdering van fosfaat, zowel opgelost als aan stof gebonden fosfaat, doeltreffend uitgevoerd door coagulatie, flocculatie en doekfiltratie. Om daarmee consistent te voldoen aan zeer lage effluent fosfaatgehaltes.

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper ''Verwijdering van antibiotica en farmaceutische residuen in water dringend" te downloaden