Sand-Cycle monitoring and control

Sand-Cycle monitoring and control

Sand-Cycle is ontwikkeld voor continue zandfilters als een krachtig instrument voor bewaking en controle op afstand om de prestaties te verbeteren, de bedrijfskosten te verlagen én de dagelijkse werkzaamheden te vergemakkelijken. Sand-Cycle maakt gebruik van RFID-tags, die in het zandfilterbed worden ingebracht.

Sand-Cycle

Hulp aan de operator

Krachtig hulpmiddel bij de dagelijkse werkzaamheden van continu filterinstallaties.

De operatoren helpen om anomalieën onmiddellijk te herkennen en te verhelpen.

Bewaking en controle op afstand.

Operationele besparingen

Bewezen kostenbesparingen bij het gebruik van continufilters: langere uptime; langere levensduur van slijtagegevoelige onderdelen, voorspellend onderhoud, energiebesparingen en minder benodigde mankracht.

Procesefficiëntie

Een black box onthuld, krachtig instrument om de filterprestaties te verhogen. Zowel door het vergroten van het toepasbare operating window als de haalbare filterprestaties.

Hoe werkt het?

Sand-Cycle gebruikt RFID-tags, vergelijkbaar met de tags die worden gebruikt voor het chippen van katten. De tags worden gemengd met de media in een continu filter. Zowel in zandfilters als in filters gevuld met korrelige actieve kool. 

Tags fungeren als een proxy voor de beweging van zandkorrels in het filter. Door veldgegevens te verzamelen en te verwerken worden krachtige procesparameters berekend en gepresenteerd in overzichtelijke dashboards. De operator krijgt real time inzicht in alle relevante operationele parameters. De prestaties van de installatie worden verbeterd. 

De technologie wordt toegepast in alle bestaande en nieuw gebouwde continu zandfilters.

Monitoring en controle

Een eenvoudige add-on techniek maakt het mogelijk de dagelijkse operaties te vergemakkelijken en de kosten te verminderen. Bovendien kunnen de continufilters hierdoor onder de meest optimale procesomstandigheden worden gebruikt. Hierdoor kunnen de filters in een nog groter werkingsgebied worden ingezet of kan aan strengere effluentcriteria worden voldaan. 

Kenmerken

Procestrends

Trending van de meest relevante procesparameters van continufilters, zoals mediacirculatiesnelheden, volume actief filterbed en filterhomogeniteit.

Onmiddellijke identificatie van offsets

Visualisatie van het dashboard, met 24/7 beveiligde toegang voor de operatoren van de installatie. Specifieke algoritmen die onmiddellijk alarmen genereren wanneer drempelniveaus worden bereikt en de aanwezigheid van de operator vereist is. 

Helpdesk

Toegang tot helpdeskondersteuning en directe chat-communicatie met de technologieleverancier. Trouble shooting diagrammen om eventuele tekortkomingen te verhelpen. 

Benchmarking

Het verzamelen en evalueren van gegevens van alle filterinstallaties die met Sand-Cycle zijn uitgerust, stelt ons in staat de filterprestaties te benchmarken. Dit draagt bij tot de verbetering van onze dienstverlening. 

Testimonials

Wij werken graag samen met onze cliënten om hun doelstellingen te bereiken.
En we stellen hun feedback zeer op prijs!

We werden geconfronteerd met zandverlies bij onze tertiaire DynaSand filters in Bree. Deze filters werden gebruikt voor biologische denitrificatie, een goede werking is cruciaal om onze doelstellingen te halen. We hoorden over Sand-Cycle, dat werd gepromoot als een eenvoudig en effectief instrument om onze filters te monitoren. Het was gemakkelijk uit te leggen aan onze procestechnologen, dat dit voor ons van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Nadat wij de tool hadden geïmplementeerd, waren de resultaten positief. We zijn er nu van overtuigd dat Sand-Cycle veel problemen kan oplossen. Binnen ons bedrijf stellen we dit zeer op prijs.

Danny Vanderhoydonck

Team Coördinator
Aquafin, België

We kregen een subsidie van het Noorse onderzoeksinstituut en we begonnen het onderzoek bij WwTW Gardermoen, maar we hadden wat problemen met de zandfilters, die voor biologische denitrificatie worden gebruikt, omdat we probeerden bacteriën in het zandfilter te laten groeien. Dus gingen we op zoek naar een oplossing en mijn projectleider vond dit product. Het idee beviel ons en we hebben het toegepast. Het voldeed echt aan onze verwachtingen. We hebben het zelfs gepresenteerd op een conferentie in Australië.

Subhash Srikantha Rathnaweera

Onderzoeker
Aquateam COWI, Noorwegen

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper te downloaden '' De opleving van tertiaire continue filters ''