Afvalwater

Afvalwater

Wij bieden een breed scala van afvalwatertoepassingen in primaire, secundaire en tertiaire behandelingsprocessen. Deze processen zijn op grote schaal toegepast. Referentiegegevens van diverse toepassingen zijn beschikbaar.

 

Afvalwater

Compacte behandeling

Wij ontwerpen en bouwen een compacte zuiveringsinstallatie met voldoende flexibiliteit om toevoerwaterdebieten en -belastingen in een breed werkingsgebied aan te kunnen. Met een set modulaire behandelingscomponenten.

Tijdelijke uitrusting

Met een breed scala aan tijdelijke behandelingsapparatuur kunnen wij systemen bouwen met een capaciteit van 3- 300 m3/binnen een kort tijdsbestek.

Betrouwbare procesprestaties

Met onze ruime ervaring kunnen wij zuiveringssystemen ontwerpen die geschikt zijn om aan de eisen van het effluent te voldoen, ook bij variërende voedingswater condities.

Renovatie

 Wij kunnen onze klanten specifieke diensten aanbieden om bestaande zuiveringsinstallaties te verbeteren, het operationele werkgebied te vergroten en/of verwijderingsprocessen toe te voegen.

Wij bieden assistentie op ad hoc basis, maar ook op lange termijn, we verzorgen trainingen en/of optimalisatiediensten om activa zo goed mogelijk te gebruiken.

Breed scala aan behandelingssystemen

Wij zijn vertrouwd met een breed scala van behandelingssystemen voor zowel primaire als tertiaire afvalwaterbehandeling. Variërend van menging, coagulatie/flocculatie, lamellenbezinking, disc- en doekfiltratie, bewegend bed continue filtratie, granulaire actieve koolfiltratie en oxidatietechnieken.

Wij selecteren de meest geschikte procescomponenten om onze klanten een betrouwbare oplossing te bieden.

Onze Unique Selling Points

Biologische verwijdering van stikstof

Zowel nitrificerende en denitrificerende Toepassingen met bewegend bedfilter worden aangeboden om ammoniak om te zetten in nitraat en nitraat in stikstofgas. In een compacte reactor, met stabiele resultaten, zelfs bij temperaturen van slechts 5 graden C.

Verwijdering van vaste stoffen met hoge snelheid

Wij passen primaire en tertiaire bewegend-bedfiltratie, disc- en doekfiltratie toe om vaste stoffen te verwijderen. Dankzij het compacte ontwerp van de installatie kan deze vaak in bestaande waterzuiveringsinstallaties worden geplaatst. Met een kleine voetafdruk.

Verwijdering van fosfaat

Zowel opgelost als aan stof gebonden fosfaat wordt doeltreffend fysisch en chemisch verwijderd. Afhankelijk van de aanwezige fosfaat vorm wordt een coagulant gedoseerd voor de uitvlokking van het opgeloste of colloidale fosfaat. Effluent criteria van 0,10 mg/l totaal fosfaat zijn haalbaar.

Verwijdering van microverontreinigingen

Wij maken gebruik van efficiënte technologieën voor de verwijdering van microverontreinigingen, waarbij adsorptie, filtratie en biologische afbraak worden gecombineerd.

Testimonials

Wij werken graag samen met onze klanten om hun doelstellingen te bereiken. En we stellen hun feedback zeer op prijs!

Wij exploiteren een grote tertiaire filterinstallatie bestaande uit 24 filtercellen om stikstof en fosfor te verwijderen vóór de lozing van het effluent. De installatie is sinds 2009 in bedrijf, en in het begin hebben we geprobeerd de filters te controleren met behulp van een ultrasoon meetinstrument voor zandcirculatie. Dit werkte niet. Nadat Brightwork in 2016 Sand-Cycle implementeerde, bleek dit zeer nuttig te zijn in onze dagelijkse werkzaamheden. We zijn erin geslaagd om de filters op de meest optimale manier te bedienen en we zijn erg blij met het gebruik van zo'n krachtige tool.

Jan Boonstra

Centrale Operator
Wetterskip Fryslân
WwTW Franeker

Onze beide afvalwaterzuiveringsinstallaties Wijlre en Simpelveld maken gebruik van tertiaire continue zandfilters om vaste stoffen, stikstof en fosfor te verwijderen. Op deze manier slagen we erin om effluent van goede kwaliteit te lozen op onze oppervlaktewateren. Met de Sand-Cycle tool van Brightwork, die bij beide installaties is geïnstalleerd, hebben we onze tertiaire zandfilters beter onder controle, waardoor we pro-actief kunnen reageren bij eventuele problemen. Het draagt zeker bij aan een soepele dagelijkse werking, terwijl we een goede kwaliteit effluent lozen .

Saskia Hanneman

Innovatiemanager
Waterschapsbedrijf Limburg WwTWs Wijlre
Simpelveld

Wil je wat verder lezen?

Download deze whitepapers "RFID-technologie als kosteneffectief real-time procesbewakings- en controle-instrument in continue zandfilters: twee casestudies".