Continue zandfiltratie

Continue zandfiltratie

Continu bewegend bed (bio-)filters worden gebruikt om zwevende deeltjes, fosfor, stikstof, BOD/COD, zware metalen en/of aromatische koolwaterstoffen te verwijderen. Ze vinden toepassing in afvalwaterbehandeling, oppervlaktewaterbehandeling, bypassfiltratie van koelwater, grondwaterbehandeling en waswaterbehandeling.

Continue zandfiltratie

Gemakkelijk te bedienen

Ononderbroken werking zonder onderbreking voor terugspoelen dankzij de volledig hydraulische mediawassing die in het filter is geïntegreerd.

Weinig mankracht nodig om de filters te bedienen met betrouwbare en stabiele prestaties.

Multifunctioneel

Gelijktijdige fysisch-chemische en biologische behandeling, bijvoorbeeld voor stikstof en fosfaat verwijdering.

Gecombineerde adsorptie, scheiding en biologische afbraak.

Toepassingen in water en afvalwater, koelwater, grondwater en oppervlaktewater.

Kostenefficiënt

Modulaire systeemopstelling in een breed scala van capaciteiten. 

Hoge uptime en laag geïnstalleerd vermogen.

Geen noodzaak voor inzet van terugspoelpompen en opslagfaciliteiten voor terugspoelwater.

Betrouwbaar en kosteneffectief in de dagelijkse praktijk, lage levenscycluskosten.

EWWM 2021

Hoe werkt het?

Bewegend bed (bio)filtratie is een vorm van filtratie met korrelvormige media die gebaseerd is op een ononderbroken filterwerking. Gezeefd filterzand wordt meestal gebruikt als het filtermateriaal. 

Het filter wordt continu gereinigd terwijl het in bedrijf is, zodat het proces 24/7 beschikbaar is. Het zand wordt met behulp van een airlift van de onderzijde van de filtertank naar de wasinrichting bovenin het filter getransporteerd. In de wasser wordt het zand gescheiden van de verontreinigingen. Schoon zand valt terug op het filterbed, terwijl een geconcentreerde waswaterstroom wordt afgevoerd. 

Modulair ontwerp

Filters zijn ontworpen in modulaire systemen en kunnen worden toegepast in een breed capaciteitsbereik. Standaardfilters zijn verkrijgbaar vanaf een capaciteit van 4 m3/h tot een capaciteit van 4.000 m3 /h. Afzonderlijke stand-alone units zijn meestal gemaakt van roestvrij staal of met glasvezel versterkte kunststof. Voor grote filterinstallaties, meestal vanaf 1.000 m3/h en meer rechthoekige of ronde betonelementen worden toegepast.

Enkelvoudige stand-alone units zijn meestal gebouwd in roestvrij staal of met glasvezel versterkte kunststof. Voor grote filterinstallaties, meestal vanaf 1.000 3/h, worden rechthoekige en ronde betonnen eenheden gebruikt.

Toepassingen

Biologische denitrificatie

Biologische denitrificatie wordt gebruikt om de totale hoeveelheid stikstof in zowel water als afvalwater te verlagen. Nitraatstikstof wordt effectief omgezet in stikstofgas door heterotrofe biomassa die onder anoxische omstandigheden in het filter groeit. Zowel in water- als in afvalwatertoepassingen kan nitraatstikstof worden gereduceerd tot niveaus < 1 ppm.

Biologische nitrificatie

In nitrificerende continufilters wordt nitrificerende biomassa gekweekt onder aërobe omstandigheden. Een gerichte beluchting met fijne belletjes in het biofilter bevordert de groei van autotrofe nitrificerende biomassa op de zandkorrels. De biofilm blijkt zeer doeltreffend te zijn om ammoniumstikstof over de volledige filterbedhoogte om te zetten in nitraatstikstof.

Verwijdering van fosfaat

Zowel oplosbaar als aan stof gebonden fosfaat wordt doeltreffend fysisch en chemisch verwijderd. Afhankelijk van de soort fosfaat die aanwezig is, wordt een coagulant gedoseerd voor de uitvlokking van de oplosbare fosfaat. Het continufilter is in staat vaste stoffen en fosfaat te verwijderen tot niveaus van 3 ppm vaste stoffen en 0,1 ppm fosfaat. Zo kan aan de strengste effluentcriteria worden voldaan. 

Verwijdering van zwevende stoffen

Continufilters zijn zeer efficiënt in het verwijderen van hoge niveaus van zowel organische als anorganische stoffen, dankzij de continue zandwassing. 

Deze eigenschap maakt het mogelijk de technologie toe te passen voor hoge stofbelastingen, zoals directe filtratie van oppervlaktewater, primaire en secundaire filtratie van afvalwater. 

Behandeling van waswater

Terugspoelwater dat wordt gegenereerd in conventionele zandfilters, die worden gebruikt bij de productie van drink- en proceswater, kan efficiënt behandeld worden met continue zandfiltratie. Hiermee kunnen hoge concentraties vaste stoffen worden verwerkt en water wordt geproduceerd dat geschikt is voor hergebruik in het hoofdproces.

Behandeling van grondwater

Een efficiënte behandeling van grondwater is gericht op een combinatie van beluchting/ontgassing en continue filtratie. Grondwater dat ijzer, mangaan en ammonium bevat, wordt doeltreffend behandeld. Verwijdering van deze componenten vindt plaats door gelijktijdige fysisch-chemische en biologische processen.

Bypass-filtratie in koelwatercircuits

Bypass-filtratie in open recirculerende koelwatersystemen is zeer doeltreffend om de werking ervan te optimaliseren en de duurzaamheid te vergroten. 

De toepassing van continue bypassfiltratie leidt tot een vermindering van de dosering van conditioneringschemicaliën, een hogere energieoverdracht in de warmtewisselaars en een hogere verwachte economische levensduur van de warmtewisselaars.

Behandeling van oppervlaktewater

Directe continue filtratie wordt op grote schaal toegepast om oppervlaktewater te behandelen en troebelheid, vaste stoffen of kleur te verwijderen. Vlokkingsfiltratie, met inline dosering van een geschikt coagulant wordt toegepast. Vlokvorming vindt vervolgens effectief plaats in het filterbed. Het resultaat is een stabiel filtraat van hoge kwaliteit.

Testimonials

Wij werken graag samen met onze cliënten om hun doelstellingen te bereiken.
En we stellen hun feedback zeer op prijs!

Wij exploiteren een grote tertiaire filterinstallatie bestaande uit 24 filtercellen om stikstof en fosfaat te verwijderen vóór de lozing van het effluent. De installatie is sinds 2009 in bedrijf, en in het begin hebben we geprobeerd de filters te controleren met behulp van een ultrasoon meetinstrument voor zandcirculatie. Dit werkte niet. Nadat Brightwork in 2016 Sand-Cycle implementeerde, bleek dit zeer nuttig te zijn in onze dagelijkse werkzaamheden. We zijn erin geslaagd om de filters op de meest optimale manier te bedienen en we zijn erg blij met het gebruik van zo'n krachtige tool.

Jan Boonstra

Plant operator
Wetterskip Fryslân
WwTW Franeker

Onze beide afvalwaterzuiveringsinstallaties Wijlre en Simpelveld maken gebruik van tertiaire continue zandfilters om vaste stoffen, stikstof en fosfor te verwijderen. Op deze manier slagen we erin om effluent van goede kwaliteit te lozen op onze oppervlaktewateren. Met de Sand-Cycle tool van Brightwork, die bij beide installaties is geïnstalleerd, hebben we onze tertiaire zandfilters beter onder controle, waardoor we pro-actief kunnen reageren bij eventuele problemen. Het draagt zeker bij aan een soepele dagelijkse werking, terwijl we een goede kwaliteit effluent lozen .

Saskia Hanneman

Innovatiemanager
Waterschapsbedrijf Limburg
AWZI's Wijlre en Simpelveld

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper te downloaden. Het gaat over de tertiaire verwijdering van fosfor voor hergebruik van effluent van een waterzuiveringsinstallatie. Het belicht de opzet, doelstellingen en lange termijn prestaties van de continue filterinstallatie.