EcoBlue Filter

EcoBlue Filter

Een modulair cirkelvormig zandfilterontwerp, gebaseerd op de Verdygo-principes, resulteert in een continue filterreactor met een grote capaciteit per unit. Toepasbare filtermaterialen zijn filterzand en granulair actief kool.

EcoBlue Filter

Grote capaciteiten

Het EcoBlue continu filter is ontworpen om hoge debieten op een kostenefficiënte manier te behandelen. Een Eco Blue filterunit kan 400 - 700 m3/h voedingsdebiet behandelen. Meerdere units kunnen elk gewenst debiet aan. 

Geprefabriceerd

De bouwwijze van het EcoBlue-filter is modulair, geprefabriceerd en herbruikbaar. De tank is opgebouwd uit prefab betonnen wandelementen. De bouwtijd ter plaatse is beperkt.

Hoge prestaties

Door het circulaire continue filterontwerp bestaan er geen dode filterzones meer. Het volledige filteroppervlak draagt dus bij aan de filtratie. Een hoge filterrendement wordt hiermee bereikt.

Compact en modulair

Een compact en modulair continu-filtersysteem voor grote capaciteiten is ontworpen om de bouwtijd op locatie te verminderen en de filterprestaties te optimaliseren door een cirkelvormige tank lay-out.

Standaard ontwerp en eenvoudig te construeren

Het EcoBlue-filter is in combinatie met de Sand-Cycle monitoring en control tool geschikt voor alle filterapplicaties. Door Sand-Cycle te implementeren kan het EcoBlue-filter op afstand in realtime worden bewaakt en gecontroleerd, waardoor de operationele kosten worden verlaagd.

Toepassingen

Biologische denitrificatie

Biologische denitrificatie wordt gebruikt om de totale hoeveelheid stikstof in zowel water als afvalwater te verlagen. Nitraatstikstof wordt effectief omgezet in stikstofgas door heterotrofe biomassa die onder anoxische omstandigheden in het filter groeit. Zowel in water- als in afvalwatertoepassingen kan nitraatstikstof worden gereduceerd tot niveaus < 1 ppm.

Biologische nitrificatie

In nitrificerende continufilters wordt nitrificerende biomassa gekweekt onder aërobe omstandigheden. Een gerichte beluchting met fijne belletjes in het biofilter bevordert de groei van autotrofe nitrificerende biomassa op de zandkorrels. De biofilm blijkt zeer doeltreffend te zijn om ammoniumstikstof over de volledige filterbedhoogte om te zetten in nitraatstikstof.

Verwijdering van fosfaat

Zowel oplosbaar als aan stof gebonden fosfaat wordt doeltreffend fysisch en chemisch verwijderd. Afhankelijk van de soort fosfaat die aanwezig is, wordt een coagulant gedoseerd voor de uitvlokking van de oplosbare fosfaat. Het continufilter is in staat vaste stoffen en fosfaat te verwijderen tot niveaus van 3 ppm vaste stoffen en 0,1 ppm fosfaat. Zo kan aan de strengste effluentcriteria worden voldaan. 

Verwijdering van zwevende stoffen

Continufilters zijn zeer efficiënt in het verwijderen van hoge niveaus van zowel organische als anorganische stoffen, dankzij de continue zandwassing. 

Deze eigenschap maakt het mogelijk de technologie toe te passen voor hoge stofbelastingen, zoals directe filtratie van oppervlaktewater, primaire en secundaire filtratie van afvalwater. 

Behandeling van waswater

Terugspoelwater dat wordt gegenereerd in conventionele zandfilters, die worden gebruikt bij de productie van drink- en proceswater, kan efficiënt behandeld worden met continue zandfiltratie. Hiermee kunnen hoge concentraties vaste stoffen worden verwerkt en water wordt geproduceerd dat geschikt is voor hergebruik in het hoofdproces.

Behandeling van grondwater

Een efficiënte behandeling van grondwater is gericht op een combinatie van beluchting/ontgassing en continue filtratie. Grondwater dat ijzer, mangaan en ammonium bevat, wordt doeltreffend behandeld. Verwijdering van deze componenten vindt plaats door gelijktijdige fysisch-chemische en biologische processen.

Bypass-filtratie in koelwatercircuits

Bypass-filtratie in open recirculerende koelwatersystemen is zeer doeltreffend om de werking ervan te optimaliseren en de duurzaamheid te vergroten. 

De toepassing van continue bypassfiltratie leidt tot een vermindering van de dosering van conditioneringschemicaliën, een hogere energieoverdracht in de warmtewisselaars en een hogere verwachte economische levensduur van de warmtewisselaars.

Behandeling van oppervlaktewater

Directe continue filtratie wordt op grote schaal toegepast om oppervlaktewater te behandelen en troebelheid, vaste stoffen of kleur te verwijderen. Vlokkingsfiltratie, met inline dosering van een geschikt coagulant wordt toegepast. Vlokvorming vindt vervolgens effectief plaats in het filterbed. Het resultaat is een stabiel filtraat van hoge kwaliteit.

Download de folder over Ecoblue-filters.